เนื้อสัตว์สุขภาพดี

การรวมเนื้อสัตว์แช่แข็งในแผนการกินของคุณ ช่วยให้คุณมีโภชนาการที่ดีและเต็มไปด้วยสารอาหารคุณภาพ อย่างเช่น โปรตีน เหล็ก และสังกะสี แต่เราจำเป็นที่จะต้องเลือกเนื้อสัตว์อย่างถูกต้อง เนื้อสัตว์บางอย่างถูกแช่แข็งโดยการเติมโซเดียมเข้าไปเพิ่ม และบางชนิดก็ถูกปรุงแต่งรสชาติด้วยโซเดียมเข้าไปตั้งแต่ต้น ดังนั้นเวลาที่คุณเลือกซื้อเนื้อสัตว์แช่แข็งในซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณควรจะเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งโซเดียมเข้าไป เพื่อคุณประโยชน์ที่ดีที่สุด

ตัวเลือกที่ดีที่สุด

เลือกเนื้อสัตว์ที่มีความสดใหม่จะดีที่สุด เพราะเนื้อแช่แข็งส่วนใหญ่หรือที่อยู่ในแพ็คแล้วจะมีการเติมโซเดียมเข้าไป ยกตัวอย่างเช่นโรสบีฟจำนวนเพียงเล็กน้อย จะมีโซเดียมถึง 31-32 มก. ซึ่งหมายถึง 2% ของโซเดียมที่ร่างกายต้องการต่อวันในปริมาณ 1,500 มก. (ตามข้อกำหนดของ American Heart Association) เนื้อหมูสดใหม่ มีโซเดียมที่ต่ำ เช่นเดียวกันกับเนื้อไก่ แต่สัตว์ปีกบางประเภท เช่น อกไก่หรือเนื้อไก่แผ่นแช่แข็ง ถูกใส่บรรจุภัณฑ์โดยการเติมน้ำเกลือเข้าไป ซึ่งเป็นการเพิ่มโซเดียมเข้าไปเพิ่มสูงถึง 200 มก. หรือมากกว่าต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

ตัวเลือกที่แย่ที่สุด

เนื้อสัตว์ที่ผ่านวิธีถนอมอาหาร เช่น เบคอน มีโซเดียมสูงและควรจะรับประทานเพียงครั้งคราวเท่านั้น เบคอนหมูชิ้นขนาดปานกลาง 3 ชิ้น มีโซเดียมถึง 326 มก. เลยทีเดียว ซึ่งเท่ากับหนึ่งในสี่ส่วนของปริมาณโซเดียมที่จำกัดต่อร่างกายต่อวัน เนื้อเบอร์เกอร์ที่ปรุงแล้วที่มีส่วนผสมของชีสและเบคอน ก็มีปริมาณโซเดียมสูงมากเช่นเดียวกัน ไก่นักเก็ตแช่แข็งมีโซเดียมถึง 441 มก.ต่ออาหารหนึ่งหน่วยบริโภค

เลือกอาหารด้วยตัวเอง

ในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็ง คุณควรอ่านฉลากโภชนาการอย่างระมัดระวัง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะแสดงถึงระดับโซเดียมที่มีอยู่ต่อหนึ่งหน่วยการบริโภค นอกจากนี้คุณควรอ่านรายการส่วนประกอบทั้งหมด ถ้ามีส่วนประกอบของเนื้อ ก็เท่ากับว่ามีการเพิ่มโซเดียมเข้าไปในเนื้อด้วย ทางเลือกที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ การเลือกซื้อเนื้อแช่แข็งจากพ่อค้าเนื้อที่เคาน์เตอร์ขายเนื้อซึ่งคนเหล่านี้จะมีความรู้และช่วยแนะนำเนื้อที่มีโซเดียมต่ำให้คุณได้

ทำไมการพิถีพิถันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

การเลือกเนื้อปริมาณโซเดียมต่ำเป็นอีกทางที่จะกำหนดทิศทางให้กับสุขภาพของคุณ การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงเกินไปสามารถทำให้ความดันโลหิตสูงได้ (Hypertension) และเพิ่มความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ หรือเส้นเลือดในสมองแตก ดังนั้น คุณควรควบคุมการบริโภคปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,500 มก. ต่อวันตามคำแนะนำของ American Heart Association หากคุณเผลอรับประทานอาหารโซเดียมสูงเข้าไปแล้วละก็ คุณควรจะปรับการรับประทานอาหารในมื้อต่อๆ ไปของวันให้มีโซเดียมน้อยเพื่อสร้างสมดุลย์ของโซเดียมในร่างกาย

ขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร ​CP Sustainability

The Best Low Sodium Frozen Meat

Healthy Meats 

Including frozen meat in your healthy eating plan can be a nutritious way to get plenty of protein, iron and zinc, but it’s essential to purchase and eat the right kinds of meat. Some meats are frozen with the addition of sodium, and other meats are prepared with ingredients that contain sodium. Knowing what to look for in the freezer section of your supermarket will help you make the most nutritious choices.

The Wisest Choices

Fresh meats are your best bet because most are packaged and frozen without added sodium. A small portion of beef  roast, for example, contains only 31 or 32 milligrams of sodium, which is about 2 percent of the 1,500 milligrams of sodium you should limit yourself to each day, according to the American Heart Association. Frozen fresh pork, is low in sodium, as well. Most frozen chicken are low in sodium, too, but some poultry, such as bags of frozen chicken breasts or cutlets, are packaged with the addition of a saline solution, which can drive the sodium content up to 200 milligrams or more per serving.

The Worst Choices

Cured meats, such as bacon, can be quite high in sodium and should only have an occasional place in your diet. Three medium slices of pork bacon, for example, contain 326 milligrams of sodium, which is about one-quarter of your daily sodium limit. Meat that has been frozen with a breading, such as pork chops, can also be high in sodium. Premade burgers, such as those containing cheese or bacon, are also a high-sodium choice. Frozen chicken nuggets contain 441 milligrams of sodium per serving.

Making Your Choice

When it comes to choosing frozen meats, read nutrition labels carefully because these will reveal how many milligrams of sodium a serving of the meat contains. You should also look at the ingredient list because if sodium has been added to the meat, it will be included in that list. Another option is to purchase frozen meats from a butcher or to speak with the employees at the meat counter of your supermarket. These experts can recommend low-sodium meats, as well as steer you away from the options that do contain a lot of added salt.

Why It Matters

Choosing low-sodium meats is one way you can take charge of your health. A diet that’s too high in sodium can cause your blood pressure to rise, which is called hypertension, and can increase your risk of a heart attack or stroke. Staying within the limit of 1,500 milligrams of sodium per day, as recommended by the American Heart Association, is a good way to reduce your chances of developing hypertension. If you do splurge and eat a meat high in sodium, make adjustments elsewhere in your diet to keep yourself within that limit.

Thank you ​CP Sustainability

Categories: Cycling Tips

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish