IMG_9398

ประวัติส่วนตัว

จอห์น จูเลียส เบนเน็ต
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 เมษายน 2507

ประวัติการทำงาน
2556 – ปัจจุบัน หัวหน้าโค้ชประจำ JJ Pro Cycling Centre, ประเทศไทย
2556 – 2557 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2544 – 2557 โค้ชและที่ปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย Exeter

ประกาศนียบัตร
โค้ชจักรยานประจำทีมสหราชอาณาจักร ปี 2546
การปรับจักรยาน (Bike Fitting) จาก Cyclefit ปี 2556
ปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสาตร์ สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2538

ความสำเร็จและเหรียญรางวัล ด้านจักรยาน
2523 – ชนะเลิศการแข่งขัน UK National Schoolboy
2525 – ครองสถิติการปั่นจักรยาน Time Trial ระยะทาง 25 ไมล์/40 กิโลเมตร ในเวลา 55.39 นาที
2525 – 2527 ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม นักปั่นจักรยานชั้นนำ (ระดับ Elite) ของสหราชอาณาจักร
2527 – 2530 เข้าร่วมเป็นสมาชิกทีมจักรยาน Peugeot ของประเทศฝรั่งเศส
2544 – 2557
ชนะเลิศอันดับที่ 1 มากกว่า 200 รายการ ( เสือหมอบ, Time Trial , ประเภทลู่ )
ชนะเลิศอันดับรอง มากกว่า 300 รายการ ( เสือหมอบ, Time Trial , ประเภทลู่ )
ชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นทีมชาติอายุระหว่าง 40-45 ปี
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในประเภท บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ในการแข่งขัน South West of England ในปี 2546, 2548, 2552, 2553

ความสำเร็จด้านการโค้ชชิ่ง
ชนะเลิศการแข่งขันประเภทจักรยานเสือหมอบในระดับประเทศ ปี 2551
ชนะเลิศการแข่งขัน ทวิกีฬา ในระดับทวีปยุโรป
ชนะเลิศระดับ เหรียญเงิน ประเภทการแข่งขันทวิกีฬา ระดับโลก
ชนะเลิศการแข่งขันประเภทจักรยาน Time Trial ในรุ่นจำกัดอายุทีมชาติ ปี 2549, 2550, 2552
ชนะเลิศระดับ เหรียญเงิน ประเภททีมจักรยาน Time Trial ในการแข่งขัน University TTT Championships
ชนะเลิศระดับ เหรียญเงิน ประเภทจักรยานเสือภูเขา ในการแข่งขัน Hong Kong National MTB Championships
ชนะเลิศการแข่งขัน ในระดับภูมิภาค มากกว่า 40 รายการ ในปี 2544 – 2557
ชนะเลิศอันดับรอง มากกว่า 800 รายการ ทั้งในประเภทนักปั่นหญิง, รุ่นเยาวชน , รุ่นบุคคลทั่วไป และ รุ่นจำกัดอายุ

ผลงานด้านที่ปรึกษา และ บทความตีพิมพ์
นิตยสาร Cycling Plus Thailand
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ( CP )
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post
เว็บไซต์ Ducking Tiger
เว็บไซต์ Bicycle Thailand
เว็บไซต์ Bike Radar UK
งานแสดงนิทรรศการ The London Bike Show
การแข่งขันกีฬา Jaguar UK
แอพลิเคชั่น Map My Tracks


en_USEnglish