การทดสอบที่ได้มาตรฐานเพื่อผลที่แม่นยำ

การทดสอบร่างกายนั้นมีความสำคัญ เพื่อให้นักกีฬาได้ทราบสมรรถภาพ ณ ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อม รวมถึงติดตามผลความก้าวหน้า และประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมด้วย การทดสอบร่างกายของเราดำเนินการโดยโค้ชเจเจ ผู้ที่ได้รับการรับรองและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการและวิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อให้นักกีฬาได้ข้อมูลที่แม่นยำและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด


Accurate

ได้รับข้อมูลที่แม่นยำสูงสุดด้วยอุปกรณ์การทดสอบที่ได้มาตรฐานแล็บ ระดับเดียวกับนักกีฬาอาชีพระดับโลก

Quality Control

ควบคุมการปฏิบัติการทดสอบอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพสูงสุด

Scientific Method

ขั้นตอนการทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์กีฬา มีมาตรวัดที่ชัดเจน สามารถวัดผล ตรวจสอบได้

360 Physiological INSCYD Test

360 Physiological Test by INSCYD

การทดสอบสมรรถภาพเชิงลึกที่ให้ข้อมูลรอบด้านแบบ 360 องศา ทั้งในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน รวมไป ถึงอัตราการเผาผลาญของพลังงาน เพื่อนำมาใช้วางแผนกลยุทธ์และโภชนาการสำหรับ การแข่งขัน

Lactate Testing FTP Test

Lactate Test (FTP/Critical Power/Anaerobic Threshold)

การทำแลคเตทเทสเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน กลุ่มนักวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นนำสำหรับหาค่า FTP หรือ Critical Power หรือ Anaerobic Threshold

Learn More

Vo2Max Testing

VO2Max Test

การทดสอบขีดจำกัดของร่างกาย ด้วยการวัดปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายใช้สูงสุด Vo2Max เป็นการทดสอบที่มีความนิยมมาก และจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหากพิจารณาควบคู่ ไปกับมาตรวัดสมรรถภาพอื่นๆ เช่น FTP

Resting Metabolic Rate (RMR)

การทดสอบอัตราการเผาผลาญของร่างกายขณะพัก เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพื่อดูอัตราการเผาผลาญที่แท้จริง ทำให้สามารถคำนวณปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวัน ได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงวางแผนการออกกำลัง เพื่อช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

en_USEnglish